Stamboom van Rob Martens
Lyntje Jansd. Reedijk
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Lyntje Jansd. Reedijk, ged. te Barendrecht op 1 jan 1737.

tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Barendrecht op 26 mei 1765
met

Lodewijk Ariense Hordijk, zn. van Arie Lodewijkse Hordijk (Legerwerf) en Marytje Gerritsd. Barendrecht, ged. te Ridderkerk op 5 mei 1737, Timmerman (meester timmerman) Bron: CBG (Boek L.W.Hordijk)
Lodewijk Ariense Hordijk vestigt zich aanvankelijk in Heerjansdam, maar vertrekt omstreeks 1770 naar Barendrecht. In 1772 vestigt hij zich echter weer in Heerjansdam. In Heerjansdam koopt hij op 4 april 1772 bij een openbare verkoping een huis. In een akte van 2 mei 1772 lezen we namelijk dat schout en schepenen van Heerjansdam als curators van de boedel van wijlen Pieter Visser, gewoond hebbende en overleden te Heerjansdam erkennen te hebben verkocht, blijkens de openbare verkoping van 4 april 1772, aan Lodewijk Hordijk, wonende te Heerjansdam een huis, schuur en erf te Heerjansdam. Dit huis, dat Lodewijk Hordijk aankocht voor een totaalbedrag van f. 472-10-0, waarbij inbegrepen een bedrag van f. 22-10-0 als 'ransoengeld' ligt langs het uit pad van het gors met de zeer opwekkende naam van de nachtmerrie. In 1778 ontvangt Lodewijk Hordijk een bedrag van f. 2-10-0 voor het maken van een doodskist voor het kind van Ary de Boer. En wanneer we nu aannemen, dat met deze Lodewijk Hordijk niet zijn halfbroer wordt bedoeld, vinden hierin het bewijs dat deze Lodewijk Hordijk ook het timmervak uitoefent, begr. te Heerjansdam op 14 mei 1785.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1770 Barendrecht 1834 Sandelingen Ambacht 64


Lieke Janssens
in
Parenteel van Dominicus (Mien) Martens.

Lieke Janssens, geb. te Dordrecht op 23 sep 2017.


Marytje Gerritsd. Barendrecht
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Marytje Gerritsd. Barendrecht, ovl. voor 1757.

kerk.huw. (Arie ongeveer 26 jaar oud) te Barendrecht op 10 jun 1736
met

Arie Lodewijkse Hordijk (Legerwerf), zn. van Lodewijk Ariense Hordijk en Ariaantje Ariensdr Legerwerf, ged. te Barendrecht op 20 okt 1709, begr. aldaar op 23 aug 1766, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Barendrecht op 8 mei 1757 met Marija Commijs, geb. circa 1732. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lodewijk~1737 Ridderkerk 1785 Heerjansdam 48


Lodewijk Hordijk
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Lodewijk Ariense Hordijk, ged. te Barendrecht op 20 mei 1668, meester timmerman Bron: CBG (Boek L.W.Hordijk)
Uit het huwelijk van Lodewijk Ariens Hordijk en Ariaantje Ariens Legerwerf werden te Barendrecht 12 kinderen geboren. Waarvan 5 kinderen vroeg overleden zijn.
Lodewijk Ariense Hordijk is meester timmerman te Barendrecht. Uit diverse bronnen blijken zijn werkzaamheden als timmerman, In 1701 ontvangt hij bijvoorbeeld een bedrag van f. 3-0-0 voor arbeidsloon aan de kerk en de kerkhuizen. In 1710 ontvangt hij een bedrag van f. 7,-- voor het maken van een doodskist en op 5 augustus 1715 ontvangt Lodewijk Ariense Hordijk als meester timmerman een bedrag van f. 20,-- voor het maken van doodskisten t.b.v de armen, terwijl hij ij 1734 een bedrag van f. 15,-- ontvangt van de kerk van Barendrecht voor leverantie van materialen en voor verrichte arbeid, ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1734.

kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 26 jaar oud) te Barendrecht op 27 jan 1704
met

Ariaantje Ariensdr Legerwerf, dr. van Ary Jacobse Legerwerf en Marytje Cornelisd., ged. te Barendrecht op 14 nov 1677, ovl. (minstens 54 jaar oud) na 1732.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arie~1709 Barendrecht 1766 Barendrecht 56


Vicky
in
Parenteel van Dominicus (Mien) Martens.

Vicky .

relatie
met

Robert Janssens, zn. van Ignas Johannes Lodevicus Janssens en Edith Christina (Edith) Huijsmans, geb. te Dordrecht op 6 jun 1988


Ary Jacobse Legerwerf
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Ary Jacobse Legerwerf.

tr.
met

Marytje Cornelisd..

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ariaantje~1677 Barendrecht 1732  54


Marytje Cornelisd.
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Marytje Cornelisd..

tr.
met

Ary Jacobse Legerwerf.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ariaantje~1677 Barendrecht 1732  54


Adriaan Hordijk
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Adriaan Lodewijkse Hordijk, ged. te Barendrecht op 7 mrt 1627, timmerman Bron: CBG (Boek L.W.Hordijk)
Margrieta(Grietje) Ariensdr is dochter van de schout Adriaen Hendrikse Outraet.
Adriaen Lodewijkse Hordijk lijkt in veel opzichten op zijn vader; ook hij is actief in de aan- en verkoop van landerijen, hoewel dat de indruk is, dat hij toch meer als timmerman werkzaam was. Op 22 mei 1652 koopt hij als timmerman, wonende te est Barendrecht van de erfgenamen van Dirk Janse Coevoet een perceel land ter grootte van 1 merg en 3 hond, gelegen in het Oude Land van Oost Barendrecht. Hij heeft dit stuk land niet lang in eigendom gehad, want op 12 april 1659 verkoopt hij het weer aan een zekere Hendrik Cornelisse Andeweg, wonende te Carnisse en wel voor een bedrag van f. 600,--. Adriaen Lodewijkse Hordijk vestigt zich ook in West Barendrecht, ja zelfs vlak naast het huis van zijn vader.
Uit het huwelijk van Adriaen Lodewijkse Hordijk en Grietje Ariensdr. werden voor zover bekend 7 kinderen geboren te Barendrecht, wiens namen nog onbekend zijn wegens de reeds eerder genoemde leemte in het doopboek van Barendrecht, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) circa 1700.

tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) (1) circa 1650
met

Margrieta (Grietje) Ariensd. , dr. van Adriaen Henrikse Outraet, geb. circa 1628, ovl. (minstens 76 jaar oud) na 1704.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lodewijk~1668 Barendrecht 1734  65

kerk.huw. (ongeveer 22 jaar oud) (2) in 1650
met

Margrieta (Grietje) Ariensd., dr. van Adriaen Henrikse Outraet, ovl. na 1704


Margrieta
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Margrieta (Grietje) Ariensd. , geb. circa 1628, ovl. (minstens 76 jaar oud) na 1704.

tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) circa 1650
met

Adriaan Lodewijkse Hordijk, zn. van Lodewijk Laurense Hordijk en Adriaantje Maartensd., ged. te Barendrecht op 7 mrt 1627, timmerman Bron: CBG (Boek L.W.Hordijk)
Margrieta(Grietje) Ariensdr is dochter van de schout Adriaen Hendrikse Outraet.
Adriaen Lodewijkse Hordijk lijkt in veel opzichten op zijn vader; ook hij is actief in de aan- en verkoop van landerijen, hoewel dat de indruk is, dat hij toch meer als timmerman werkzaam was. Op 22 mei 1652 koopt hij als timmerman, wonende te est Barendrecht van de erfgenamen van Dirk Janse Coevoet een perceel land ter grootte van 1 merg en 3 hond, gelegen in het Oude Land van Oost Barendrecht. Hij heeft dit stuk land niet lang in eigendom gehad, want op 12 april 1659 verkoopt hij het weer aan een zekere Hendrik Cornelisse Andeweg, wonende te Carnisse en wel voor een bedrag van f. 600,--. Adriaen Lodewijkse Hordijk vestigt zich ook in West Barendrecht, ja zelfs vlak naast het huis van zijn vader.
Uit het huwelijk van Adriaen Lodewijkse Hordijk en Grietje Ariensdr. werden voor zover bekend 7 kinderen geboren te Barendrecht, wiens namen nog onbekend zijn wegens de reeds eerder genoemde leemte in het doopboek van Barendrecht, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) circa 1700, tr. (2) met Margrieta (Grietje) Ariensd.. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lodewijk~1668 Barendrecht 1734  65


Adriaen Outraet
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Adriaen Henrikse Outraet, schout.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1628  1704  76
Grietje  1704   


Cornelis Trouwborst
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Cornelis Trouwborst, geb. te Ouderkerk aan de IJssel op 31 jul 1793, ged. aldaar op 4 aug 1793, Arbeider, ovl. (30 jaar oud) te Ouderkerk aan de IJssel op 6 mrt 1824.

tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d IJssel op 14 mei 1815
met

Geertrui Lingen, dr. van Willem Lingen en Aaltje van Oostrum, geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 20 mei 1788, ged. aldaar op 25 mei 1788, ovl. (60 jaar oud) te Ouderkerk aan de IJssel op 24 sep 1848.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1823 Ouderkerk aan de IJssel 1875 Moordrecht 52


Geertrui Lingen
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Geertrui Lingen, geb. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 20 mei 1788, ged. aldaar op 25 mei 1788, ovl. (60 jaar oud) te Ouderkerk aan de IJssel op 24 sep 1848.

tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d IJssel op 14 mei 1815
met

Cornelis Trouwborst, zn. van Cornelis Trouwborst en Anna van der Dussen, geb. te Ouderkerk aan de IJssel op 31 jul 1793, ged. aldaar op 4 aug 1793, Arbeider, ovl. (30 jaar oud) te Ouderkerk aan de IJssel op 6 mrt 1824.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1823 Ouderkerk aan de IJssel 1875 Moordrecht 52


Jan Weggeman
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Jan Weggeman, geb. te Ouderkerk aan de IJssel op 15 jan 1797, Korenmolenaar, ovl. (61 jaar oud) te Ouderkerk aan de IJssel op 26 jul 1858.

tr. (beiden 22 jaar oud) te Ouderkerk aan de IJssel op 19 jun 1819
met

Maria Jongebreur, dr. van Arij Jongebreur en Aaltje Peyen Hoogerweide, geb. te Ouderkerk aan de IJssel op 31 aug 1796, ged. aldaar op 4 sep 1796, Naaister, ovl. (64 jaar oud) te Ouderkerk aan de IJssel op 4 dec 1860.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aachie*1821 Ouderkerk aan de IJssel 1890 Moordrecht 69


Timo van Ginneken
in
Parenteel van Dominicus (Mien) Martens.

Timo van Ginneken, geb. te Dordrecht op 18 apr 2014.

 
 


Cornelis Trouwborst
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Cornelis Trouwborst, geb. te Ouderkerk aan de IJssel op 25 sep 1768, ged. aldaar op 25 sep 1768, Arbeider, ovl. (70 jaar oud) te Ouderkerk aan de IJssel op 1 jul 1839.

tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Ouderkerk aan de IJssel op 6 mei 1792
met

Anna van der Dussen, dr. van Sijbrand van der Dussen en Willempje Jans den Hartog, geb. te Ouderkerk aan de IJssel op 9 jan 1771, ged. aldaar op 9 jan 1771, ovl. (61 jaar oud) aldaar op 25 jun 1832.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1793 Ouderkerk aan de IJssel 1824 Ouderkerk aan de IJssel 30


Syntha Ayline van Alen
in
Genealogie van Rijchardus (Rijckoort) Maertens.
Parenteel van Abraham 't Hart.
Parenteel van Dominicus (Mien) Martens.

Syntha Ayline van Alen, geb. te Zevenaar op 13 mei 1992.

relatie
met

Ludovicus Victor (Louis) Martens, zn. van Dr. Robert (Rob) Martens MSc en Anne Elsermann, geb. te Dordrecht op 10 apr 1991, ged. aldaar op 9 apr 1995, docent.

 


Hendrick Paan
Hendrick Paan, soldaat onder het regiment Nassau-Woudenburg.

otr. (Adriaentje ongeveer 25 jaar oud) te Waspik op 24 feb 1706
met

Adriaentje Cornelissen van Tilborgh, dr. van Cornelis Arijen Wouters van Tilborgh en Thonisken Peeters Timmer, ged. te 's Grevelduin Capelle op 31 mrt 1680, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Capelle of 2-12-1712 op 29 nov 1711 (bron: Geneanet - Okkers), otr. (1) te Waspik op 11 jan 1698 (akte 10r), tr. (ongeveer 17 jaar oud) te 's Grevelduin Capelle op 2 feb 1698 https://salha.nl/bronnen/genealogy/personen/persons?sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_geslachtsnaam%22:%22grevenbr*%22,%22search_t_voornaam%22:%22jo*r*s%22%7D%7D met Joris Hendricks van Grevenbroek, zn. van Hendrik Jansz van Grevenbroek en Maeijken (Jans) Coninck, woonachtig te Waspik, begr. te 's Grevelduin Capelle op 11 dec 1704 (akte 2v). Uit dit huwelijk 5 kinderen, otr. (3) te Waspik op 8 apr 1707 (akte 14r), tr. (ongeveer 27 jaar oud) te 's Grevelduin Capelle op 1 mei 1707 met Jan Geldensz Paans, afkomstig uit Loon op Zand, (Jan tr. (Sijke ongeveer 25 jaar oud) (2) te Capelle op 26 dec 1712 met Sijke Janse Mouthaan.). Uit dit huwelijk 3 kinderen


Adriaantje Boender
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Adriaantje Cornelisdr. Boender, ged. te Nieuw-Beijerland, op 8 nov 1780, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Rhoon op 2 apr 1861.

otr. te Rhoon op 10 apr 1801, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Rhoon op 3 mei 1801
met

Arie Machielszn Louter, zn. van Machiel Pietersz Louter en Neeltje Ariense Groenenboom, ged. te Rhoon op 2 jan 1780, metselaar, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Charlois op 22 dec 1865.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1801 Rhoon 1867 Vlissingen 65


Klaes 't Hart
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Klaes Pieterz. 't Hart, ged. te Pernis op 2 apr 1768, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) aldaar op 4 sep 1846.

otr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Spijkenisse op 6 nov 1790
met

Maartje Willemsdr Mol, dr. van Willem Claesz Mol en Marijtje Pietersdr Landman, ged. te Spijkenisse in jul 1767, winkelierster in koffie en thee, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Pernis op 4 sep 1846.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1796 Pernis 1862 IJsselmonde 65


Jan Paans
Jan Geldensz Paans, afkomstig uit Loon op Zand.

otr. (1) te Waspik op 8 apr 1707 (akte 14r), tr. (Adriaentje ongeveer 27 jaar oud) te 's Grevelduin Capelle op 1 mei 1707
met

Adriaentje Cornelissen van Tilborgh, dr. van Cornelis Arijen Wouters van Tilborgh en Thonisken Peeters Timmer, ged. te 's Grevelduin Capelle op 31 mrt 1680, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Capelle of 2-12-1712 op 29 nov 1711 (bron: Geneanet - Okkers), tr. (1) met Joris Hendricks van Grevenbroek. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (2) met Hendrick Paan. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.

tr. (Sijke ongeveer 25 jaar oud) (2) te Capelle op 26 dec 1712
met

Sijke Janse Mouthaan, ged. te Loon op Zand op 21 dec 1687 (bron: Geneanet - Paans)