Stamboom van Rob Martens
Geradus Bac van Baescot
Geradus Waltherus Bac van Baescot, geb. circa 1250, - Wouter Bac van Baarschot (Baschot) was gegoed te Baescot (Baarschot bij Diessen) of daar woonachtig.
- Overleden n zaterdag 27 dec. 1309. Op die datum droeg hij over aan zijn zoon Willem de antiqua bona de broechoven. Het goed Broechoven (nabij Goirle) was allodiaal bezit en werd nooit aan de hertog van Brabant overgedragen.
- Omtrent de ouders van Walter Bac van Baescot is nog geen zekerheid gevonden. Van Son gaat er van uit dat een Jan Bac de waarschijnlijke vader is. De waarschijnlijkheid van de relatie tussen de hier beschreven familie en de familie Back is vergroot, doordat bewezen kon worden dat Aert Janssone van Broechoven die in 1525 als schepen van Breda zegelde met een zegel identiek aan dat van de familie Back, een rechtstreekse afstammeling is van Walter Bac van Baescot (zie W.J.F. Juten: Noord-Brabantse Zegels II, Taxandria 16, 1909, 133-136)].
1309 december 27, afschriften.
Schepenen van Oesterwijc oorkonden dat Wouter Bac van Baschot de oude goederen van Broekhoven bij schepenvonnis heeft overgedragen aan zijn zoon Willem, waarna deze verkocht heeft aan Hendrik Bac van Westtilburg ten behoeve van de abdij Tongerlo 6 mud rogge jaarlijks Bossche maat op St. Andreas in Westilborch supra domum granarii dictorum religiosorum persolvere et pagabiliter deliberare op de helft van de goederen van Broekhoven en beloofd heeft een cijns van 3 1/2
schelling te zullen betalen.
Datum in festo Iohannis Ewangeliste hyemalis, anno Domini MmoCCCmo nono. Nos Enghelbertus Faber de Tilborch et Thomas Coelboerne, scabini in Oesterwijc.
bronnen:
- http://users.pandora.be/henk.coolen/index.htm?HCA_logo_NL.htm&5
- DNL 1935 p5-10 + 37-44; 1936 p153-155 : De geslachten van Broechoven in de Meierij van 's Hertogenbosch in de tweede helft van de 14e eeuw, door H.J.A. van Son.
- H.J.A. van Son: Geschiedenis en genealogie van het geslacht 'Van Son', eertijds geheeten 'Van Broechoven', ['s Gravenhage 1946].
- DBL T86.2008 Het geslacht Broechoven en het Huis Broechoven: Afstammingsreeks Wouter Bac van Baescot naar de Van Broekhoven-tak in Udenhout en omstreken / Wim Cp, 2008
info:
Walterus Bac van Baescot had het "gruitrecht" (fermenteit, of gruittol) van het "oude goet van Broeckhoven". Dit recht ging na hem over op zijn zoon Willem Bac van Broechoven (overleden tussen 1342-1350). Dit blijkt uit twee akten uit 1347 en 1350.
Later heeft hertogin Johanna dit gruitrecht verpacht aan Johannes de Jode. In een Bossche schepenakte van 1 februari 1395 beloven zeven aanzienlijke inwoners van Tilburg en Goirle aan deze Johannes een zekere som te betalen waarop deze afstand doet van de gruit, dat in deze akte wordt aangeduidt als maheria villarum de Tilborch et de Goerle et totius jurisdictionis dicte dincbanc de Tilborch et de Goerle.
Bron: Trommelen, J.R.O. & M.P.E./Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw
info Regionaal Archief Tilburg:
1309 december 27 - afschriften
Schepenen van Oesterwijc oorkonden dat Wouter Bac van Baschot de oude goederen van Broekhoven bij schepenvonnis heeft overgedragen aan zijn zoon Willem, waarna deze verkocht heeft aan Hendrik Bac van Westtilburg ten behoeve van de abdij Tongerlo 6 mud rogge jaarlijks Bossche maat op St. Andreas in Westilborch supra domum granarii dictorum religiosorum persolvere et pagabiliter deliberare op de helft van de goederen van Broekhoven en beloofd heeft een cijns van 3 1/2 schelling te zullen betalen.
Datum in festo Iohannis Ewangeliste hyemalis, anno Domini MmoCCCmo nono. Nos Enghelbertus Faber de Tilborch et Thomas Coelboerne, scabini in Oesterwijc.
Camps, nummer 808.
1315 juni 23
De rentmeester van Brabant verkoopt namens de hertog aan de buren van Esch, de wildernis tussen Helvoirt en Esch namelijk nemende den pael ofte considerende linierecht van den dorpe van Essche tot den dijck des dorps van Helvort ende van den dijck van Helvort, recht gel. des openbaren wech, leyt tot de woonstede ofte hoeve, genoemt Bortmans, van de hoeve des gemelte Bortmans tot den uytterste gracht van seeckeren Amelis van der Hoeven ende ook van denselven gracht van Amelis tot den uuttersten pael desselve Gijsberts tot de wijde van Rijnnier van Eenhode, overal waer wij deselve tusschen de voorschreven palen noch niet en hebben vercocht door Wouter, genoemt Back, rentmeester bij Oisterwijck.
Gegeven in de vigilie van geborten st. Jans Babtisten int yaer ons Heren duysent dryehondert vijftien.
Enklaar, 101-103, ovl. (minstens 59 jaar oud) na dec 1309.


Waltherus Bac
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Waltherus Bac, geb. circa 1220.

relatie (1)
met

Gertrudis .

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geradus*1250  1309  59

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Waltherus*1250  1309  59


Afgeschermd
Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Exaerde [Belgi]    
Francois*1779 Exaerde [Belgi]    


Afgeschermd
Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Afgeschermd Exaerde [Belgi]    
Francois*1779 Exaerde [Belgi]    


Cornelis Jongebreur
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Cornelis Pietersz Jongebreur, ged. te Nieuwerkerk a/d IJssel op 7 nov 1655.

tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 21 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d IJssel op 22 mei 1673
met

Ariaantje Cornelisdr van Ommoorden, geb. te Capelle a/d IJssel in 1652.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1677 Capelle a/d IJssel 1752  74


Johannes Priems
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Johannes Vannijs Priems.

tr.
met

Margaretha N.N..

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Katharina*1440  1508  68


Margaretha N.N.
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Margaretha N.N..

tr.
met

Johannes Vannijs Priems.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Katharina*1440  1508  68


Jan Henrico Die Lepper
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Jan Henrico Die Lepper, geb. te Oirschot in 1450, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Haaren in 1504.

tr.
met

Lucie Arnoldi de Ellair, dr. van Arnoldi Theodori de Ellair.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peter*1480  1516 Haaren 36


Lucie de Ellair
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Lucie Arnoldi de Ellair.

tr.
met

Jan Henrico Die Lepper, zn. van Henrix die Lepper en Mechteld , geb. te Oirschot in 1450, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Haaren in 1504.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peter*1480  1516 Haaren 36


Arnoldi de Ellair
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Arnoldi Theodori de Ellair.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lucie     


Mechteld
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Mechteld .

tr.
met

Henrix die Lepper.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1450 Oirschot 1504 Haaren 54


Goijaert Hessels
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Goijaert Hessels.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lucia  1534   


Afgeschermd
Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd, relatie met Afgeschermd, kind van Georg Martens en Afgeschermd . Uit dit huwelijk geen kinderen bekend


Afgeschermd
Afgeschermd.

relatie
met

Afgeschermd, kind van Georg Martens en Afgeschermd .

relatie
met

Afgeschermd, kind van Georg Martens en Afgeschermd


Jan de Munnik
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Jan de Munnik.

tr.
met

Maria de Vries.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1766 Drunen 1848 Raamsdonk 82


Maria de Vries
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Maria de Vries.

tr.
met

Jan de Munnik.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1766 Drunen 1848 Raamsdonk 82


Theunis Broere
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Theunis Krijnsz Broere, geb. te Nieuw-Lekkerland circa 1700, zeeman ter haringvangst.

tr.
met

Geertruij Jansd Sterrenburgh, ged. te Krimpen aan de Lek op 20 aug 1702, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Krimpen aan de IJssel op 24 aug 1747.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriana~1737 Nieuw-Lekkerland 1809 Ouderkerk aan de IJssel 72