Stamboom van Rob Martens
Aert Oirlemans
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Aert Adriaens Oirlemans, geb. vermoedelijk te Loon op Zand circa 1546, heilige geestmeester en brouwer Akte van transport door Bartholomeeus Jan Geldenssoon en Adriaen Arnt Oirlmanssen als gemachtigde van Maryken, weduwe van Goerts Janssoen Verdiesen, aan heer Dirck van Grevenbroeck van een erfcijns van achttien karolusgulden die zij sprekende hadden op wijlen Floris van Grevenbroeck, 1568
Akte van schuldbekentenis door Adriaen Aert Oirlemans aan Jan Hermanssen uit 's-Hertogenbosch van een rente van twaalf karolusgulden, waarvoor hij zijn huis en andere bezittingen op de Vaart alsmede zijn rechten op een huis in de Molenstraat verbindt, 1582, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) vermoedelijk te Sprang circa 1614.

tr. (1)
met

Grieteken Peters.

relatie (2), (bron: http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm)
met

Lijntje Hendriksdr Gelden, geb. circa 1550, begr. te Sprang op 7 mei 1627.

Uit deze relatie 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis*1588  Ü1681  93
Jacob     


Lijntje Gelden
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Lijntje Hendriksdr Gelden, geb. circa 1550, begr. te Sprang op 7 mei 1627.

relatie, (bron: http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm)
met

Aert Adriaens Oirlemans, zn. van Adriaen Aerts Oirlemans en Beatris Gerits van Nederveen, geb. vermoedelijk te Loon op Zand circa 1546, heilige geestmeester en brouwer Akte van transport door Bartholomeeus Jan Geldenssoon en Adriaen Arnt Oirlmanssen als gemachtigde van Maryken, weduwe van Goerts Janssoen Verdiesen, aan heer Dirck van Grevenbroeck van een erfcijns van achttien karolusgulden die zij sprekende hadden op wijlen Floris van Grevenbroeck, 1568
Akte van schuldbekentenis door Adriaen Aert Oirlemans aan Jan Hermanssen uit 's-Hertogenbosch van een rente van twaalf karolusgulden, waarvoor hij zijn huis en andere bezittingen op de Vaart alsmede zijn rechten op een huis in de Molenstraat verbindt, 1582, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) vermoedelijk te Sprang circa 1614, tr. (1) met Grieteken Peters. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit deze relatie 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis*1588  Ü1681  93
Jacob     


Jacob Oerlemans
Jacob Theunissen Oerlemans.


Adriaen Oirlemans
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Adriaen Aerts de jonge Oirlemans, geb. te Loon op Zand (Venloon).

tr. (1)
met

Neeltken Goyerts Verdiessen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.

tr. (2)
met

Beatris Gerits van Nederveen, geb. circa 1525, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) vermoedelijk te Sprang circa 1613, tr. (2) met Adrieaen Melis. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Gerrit Peters Glavimans. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert*1546 Loon op Zand Ü1614 Sprang 68
Thonisken*1547  Ü1613 Sprang 66


Beatris van Nederveen
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Beatris Gerits van Nederveen, geb. circa 1525, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) vermoedelijk te Sprang circa 1613.

tr. (1)
met

Adriaen Aerts de jonge Oirlemans, zn. van Aert Adriaensz Oerlemans en Aleijtken Adriaensdr Leempoel, geb. te Loon op Zand (Venloon), tr. (1) met Neeltken Goyerts Verdiessen. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert*1546 Loon op Zand Ü1614 Sprang 68
Thonisken*1547  Ü1613 Sprang 66

tr. (2)
met

Adrieaen Melis.

tr. (3)
met

Gerrit Peters Glavimans


Adrieaen Melis
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Adrieaen Melis.

tr.
met

Beatris Gerits van Nederveen, geb. circa 1525, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) vermoedelijk te Sprang circa 1613, tr. (1) met Adriaen Aerts de jonge Oirlemans, (Adriaen tr. (1) met Neeltken Goyerts Verdiessen.). Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (3) met Gerrit Peters Glavimans. Uit dit huwelijk geen kinderen


Gerrit Glavimans
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Gerrit Peters Glavimans.

tr.
met

Beatris Gerits van Nederveen, geb. circa 1525, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) vermoedelijk te Sprang circa 1613, tr. (1) met Adriaen Aerts de jonge Oirlemans, (Adriaen tr. (1) met Neeltken Goyerts Verdiessen.). Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (2) met Adrieaen Melis. Uit dit huwelijk geen kinderen


Thonisken Oirlemans
Thonisken Adriaen Oirlemans, geb. circa 1547, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Sprang circa 1613.

tr.
met

Hendrik Anthonis Nederveen


Hendrik Nederveen
Hendrik Anthonis Nederveen.

tr.
met

Thonisken Adriaen Oirlemans, dr. van Adriaen Aerts Oirlemans en Beatris Gerits van Nederveen, geb. circa 1547, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Sprang circa 1613


Aert Oerlemans
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Aert Adriaensz Oerlemans, heilige geestmeester, schipper, vervener en bouwman (hij werd de stamvader van de protestante tak in Sprang, die later een wapen ging voeren), ovl. te Loon op Zand voor 2 mei 1557.

tr, (bron: http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm)
met

Aleijtken Adriaensdr Leempoel, dr. van AriŽn Wouters Leempoel en Beatrijs Gillisdr van Ammeroeven, geb. te Loon op Zand circa 1495.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen Loon op Zand    


Aleijtken Leempoel
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Aleijtken Adriaensdr Leempoel, geb. te Loon op Zand circa 1495.

tr, (bron: http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm)
met

Aert Adriaensz Oerlemans, zn. van Adriaen Gherits Oerlemans en Adriana Hendricsdr Sijmons, heilige geestmeester, schipper, vervener en bouwman (hij werd de stamvader van de protestante tak in Sprang, die later een wapen ging voeren), ovl. te Loon op Zand voor 2 mei 1557.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen Loon op Zand    


AriŽn Leempoel
in
Kwartierstaat van Rob Martens

AriŽn Wouters Leempoel, geb. circa 1440, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Sprang circa 1517.

tr.
met

Beatrijs Gillisdr van Ammeroeven, geb. circa 1470, begr. te Sprang op 14 feb 1507, tr. (2) met Claes Jansz van Henegouwen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleijtken*1495 Loon op Zand    


Neeltken Verdiessen
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Neeltken Goyerts Verdiessen.

tr.
met

Adriaen Aerts de jonge Oirlemans, zn. van Aert Adriaensz Oerlemans en Aleijtken Adriaensdr Leempoel, geb. te Loon op Zand (Venloon), tr. (2) met Beatris Gerits van Nederveen, (Beatris tr. (2) met Adrieaen Melis.), (Beatris tr. (3) met Gerrit Peters Glavimans.). Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Beatrijs van Ammeroeven
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Beatrijs Gillisdr van Ammeroeven, geb. circa 1470, begr. te Sprang op 14 feb 1507.

tr. (1)
met

AriŽn Wouters Leempoel, geb. circa 1440, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Sprang circa 1517.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleijtken*1495 Loon op Zand    

tr. (2)
met

Claes Jansz van Henegouwen


Claes van Henegouwen
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Claes Jansz van Henegouwen.

tr.
met

Beatrijs Gillisdr van Ammeroeven, geb. circa 1470, begr. te Sprang op 14 feb 1507, tr. (1) met AriŽn Wouters Leempoel. Uit dit huwelijk een dochter


Adriaen Oerlemans
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Adriaen Gherits Oerlemans, geb. te Loon op Zand circa 1445, schepen te Loon op Zand Hij had grond en bezittingen in Loon op Zand en Besoyen. Loon op Zand, R55, fol. 22, 14.2.1507: Henric, Gerrid, Antonis, Aert ende Gherit Thomas zone als man ende momboir van Belien, zijn wijfs, allen kinderen van wijlen Adriaen Oerlemans en Adriana, dochter wijlen Henrix Sijmons. Erfdeling van de nagelaten goederen van hun ouders. Idem, R55, fol. 54, 1507: Anthonis ende Aert Oerlemans, zonen van wijlen Adriaen Oerlemans. Zij maken deling van de goederen die ze samen hebben bezeten, begr. te Loon op Zand op 14 feb 1507.

tr, (bron http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm)
met

Adriana Hendricsdr Sijmons, ovl. te Loon op Zand voor 16 mrt 1513.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert  Ü1557 Loon op Zand  


Adriana Sijmons
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Adriana Hendricsdr Sijmons, ovl. te Loon op Zand voor 16 mrt 1513.

tr, (bron http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm)
met

Adriaen Gherits Oerlemans, zn. van Gerrit Jansz Oerlemans en Adriana Peter Dirx die Weert, geb. te Loon op Zand circa 1445, schepen te Loon op Zand Hij had grond en bezittingen in Loon op Zand en Besoyen. Loon op Zand, R55, fol. 22, 14.2.1507: Henric, Gerrid, Antonis, Aert ende Gherit Thomas zone als man ende momboir van Belien, zijn wijfs, allen kinderen van wijlen Adriaen Oerlemans en Adriana, dochter wijlen Henrix Sijmons. Erfdeling van de nagelaten goederen van hun ouders. Idem, R55, fol. 54, 1507: Anthonis ende Aert Oerlemans, zonen van wijlen Adriaen Oerlemans. Zij maken deling van de goederen die ze samen hebben bezeten, begr. te Loon op Zand op 14 feb 1507.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert  Ü1557 Loon op Zand  


Gerrit Oerlemans
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Gerrit Jansz Oerlemans, geb. te Loon op Zand circa 1395, landbouwer Bossche protocollen, fol. 264v, 20.6.1430: Gerrit Jans Oerlemans, gehuwd met Adriana Peter Dix die Weert vermeld met betrekking tot Loon op Zand. Idem. okt. 1433-sept 1434, fol. 68v: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans, bezit erf, hof en aangelag op Croenvenne te Loon op Zand. Idem, okt. 1435-sept 1436: Gerrit Oerlemans, zoon van Jan Oerlemans, bezit een hoeve bij Loenremeer te Loon op Zand. Idem, okt. 1436-sept. 1437, fol. 155v.: Gerrit Orlemans, zoon van Jan Oerlemans, bezit een huis aan Driemeer op die Vaert, te Loon op Zand Idem, okt. 1437-sept. 1438, 1.4.1438, fol. 79: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans, verkoopt turf etc. te Loon op Zand. Idem, okt. 1438-sept 1439, 28.2.1439, fol. 183: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans verkoopt een huis, erf en hof en aangelag groot een half mudzaad op Craenven te Loon op Zand. Idem, okt. 1438-sept 1439, fol. 137v: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans bezit een hoeve van 31 bunder te Loon op Zand. Idem, okt. 1451-sept. 1452, fol. 79v: Gerrit Jansz. Oerlemans bezit een hoeve groot 7 bunder bij Loenremeer aan die Meerdijck te Loon op Zand. Idem, okt. 1481-sept. 1482, fol. 337: Hierin vermeld Jan Wouterszn. Oerlemans en Gerrit Jansz. Oerlemans, ovl. (minstens 77 jaar oud) te Sprang na 1472.

tr, (bron: http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm)
met

Adriana Peter Dirx die Weert.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1445 Loon op Zand 1507 Loon op Zand 62


Adriana die Weert
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Adriana Peter Dirx die Weert.

tr, (bron: http://members.chello.nl/f.dejonge/oerlemans.htm)
met

Gerrit Jansz Oerlemans, zn. van Jan Jans Oerlemans, geb. te Loon op Zand circa 1395, landbouwer Bossche protocollen, fol. 264v, 20.6.1430: Gerrit Jans Oerlemans, gehuwd met Adriana Peter Dix die Weert vermeld met betrekking tot Loon op Zand. Idem. okt. 1433-sept 1434, fol. 68v: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans, bezit erf, hof en aangelag op Croenvenne te Loon op Zand. Idem, okt. 1435-sept 1436: Gerrit Oerlemans, zoon van Jan Oerlemans, bezit een hoeve bij Loenremeer te Loon op Zand. Idem, okt. 1436-sept. 1437, fol. 155v.: Gerrit Orlemans, zoon van Jan Oerlemans, bezit een huis aan Driemeer op die Vaert, te Loon op Zand Idem, okt. 1437-sept. 1438, 1.4.1438, fol. 79: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans, verkoopt turf etc. te Loon op Zand. Idem, okt. 1438-sept 1439, 28.2.1439, fol. 183: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans verkoopt een huis, erf en hof en aangelag groot een half mudzaad op Craenven te Loon op Zand. Idem, okt. 1438-sept 1439, fol. 137v: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans bezit een hoeve van 31 bunder te Loon op Zand. Idem, okt. 1451-sept. 1452, fol. 79v: Gerrit Jansz. Oerlemans bezit een hoeve groot 7 bunder bij Loenremeer aan die Meerdijck te Loon op Zand. Idem, okt. 1481-sept. 1482, fol. 337: Hierin vermeld Jan Wouterszn. Oerlemans en Gerrit Jansz. Oerlemans, ovl. (minstens 77 jaar oud) te Sprang na 1472.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1445 Loon op Zand 1507 Loon op Zand 62


Jan Oerlemans
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Jan Jans Oerlemans.

2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1395 Loon op Zand Ü1472 Sprang 77