Stamboom van Rob Martens
Neeltje van Driel
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Neeltje Dirksd. van Driel.

tr.
met

Laurens Adriaen Aertse, zn. van Adriaen Aertse, geb. circa 1570, ovl. (minstens 64 jaar oud) na 1634.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lodewijk*1595 IJsselmonde 1668 Barendrecht 73


Maritge Hermans
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Maritge Hermans.

tr.
met

Dirk Cornelisse, ovl. voor 1598.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje     


Lodewijk Hordijk
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Lodewijk Ariense Hordijk, ged. te Ridderkerk op 5 mei 1737, Timmerman (meester timmerman) Bron: CBG (Boek L.W.Hordijk)
Lodewijk Ariense Hordijk vestigt zich aanvankelijk in Heerjansdam, maar vertrekt omstreeks 1770 naar Barendrecht. In 1772 vestigt hij zich echter weer in Heerjansdam. In Heerjansdam koopt hij op 4 april 1772 bij een openbare verkoping een huis. In een akte van 2 mei 1772 lezen we namelijk dat schout en schepenen van Heerjansdam als curators van de boedel van wijlen Pieter Visser, gewoond hebbende en overleden te Heerjansdam erkennen te hebben verkocht, blijkens de openbare verkoping van 4 april 1772, aan Lodewijk Hordijk, wonende te Heerjansdam een huis, schuur en erf te Heerjansdam. Dit huis, dat Lodewijk Hordijk aankocht voor een totaalbedrag van f. 472-10-0, waarbij inbegrepen een bedrag van f. 22-10-0 als 'ransoengeld' ligt langs het uit pad van het gors met de zeer opwekkende naam van de nachtmerrie. In 1778 ontvangt Lodewijk Hordijk een bedrag van f. 2-10-0 voor het maken van een doodskist voor het kind van Ary de Boer. En wanneer we nu aannemen, dat met deze Lodewijk Hordijk niet zijn halfbroer wordt bedoeld, vinden hierin het bewijs dat deze Lodewijk Hordijk ook het timmervak uitoefent, begr. te Heerjansdam op 14 mei 1785.

tr. (beiden ongeveer 28 jaar oud) te Barendrecht op 26 mei 1765
met

Lyntje Jansd. Reedijk, dr. van Jan Anthonijsz Reedijk en Lijsbet Franksd van der Jagt, ged. te Barendrecht op 1 jan 1737.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1770 Barendrecht 1834 Sandelingen Ambacht 64


Arie Hordijk (Legerwerf)
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Arie Lodewijkse Hordijk (Legerwerf), ged. te Barendrecht op 20 okt 1709, begr. aldaar op 23 aug 1766.

kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) (1) aldaar op 10 jun 1736
met

Marytje Gerritsd. Barendrecht, ovl. voor 1757.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lodewijk~1737 Ridderkerk 1785 Heerjansdam 48

tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Barendrecht op 8 mei 1757
met

Marija Commijs, geb. circa 1732.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Ariaantje Legerwerf
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Ariaantje Ariensdr Legerwerf, ged. te Barendrecht op 14 nov 1677, ovl. (minstens 54 jaar oud) na 1732.

kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 35 jaar oud) te Barendrecht op 27 jan 1704
met

Lodewijk Ariense Hordijk, zn. van Adriaan Lodewijkse Hordijk en Margrieta (Grietje) Ariensd. , ged. te Barendrecht op 20 mei 1668, meester timmerman Bron: CBG (Boek L.W.Hordijk)
Uit het huwelijk van Lodewijk Ariens Hordijk en Ariaantje Ariens Legerwerf werden te Barendrecht 12 kinderen geboren. Waarvan 5 kinderen vroeg overleden zijn.
Lodewijk Ariense Hordijk is meester timmerman te Barendrecht. Uit diverse bronnen blijken zijn werkzaamheden als timmerman, In 1701 ontvangt hij bijvoorbeeld een bedrag van f. 3-0-0 voor arbeidsloon aan de kerk en de kerkhuizen. In 1710 ontvangt hij een bedrag van f. 7,-- voor het maken van een doodskist en op 5 augustus 1715 ontvangt Lodewijk Ariense Hordijk als meester timmerman een bedrag van f. 20,-- voor het maken van doodskisten t.b.v de armen, terwijl hij ij 1734 een bedrag van f. 15,-- ontvangt van de kerk van Barendrecht voor leverantie van materialen en voor verrichte arbeid, ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1734.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arie~1709 Barendrecht 1766 Barendrecht 56


Margrieta Ariensd.
in
Kwartierstaat van Rob Martens

Margrieta (Grietje) Ariensd., ovl. na 1704.

kerk.huw. (Adriaan ongeveer 22 jaar oud) in 1650
met

Adriaan Lodewijkse Hordijk, zn. van Lodewijk Laurense Hordijk en Adriaantje Maartensd., ged. te Barendrecht op 7 mrt 1627, timmerman Bron: CBG (Boek L.W.Hordijk)
Margrieta(Grietje) Ariensdr is dochter van de schout Adriaen Hendrikse Outraet.
Adriaen Lodewijkse Hordijk lijkt in veel opzichten op zijn vader; ook hij is actief in de aan- en verkoop van landerijen, hoewel dat de indruk is, dat hij toch meer als timmerman werkzaam was. Op 22 mei 1652 koopt hij als timmerman, wonende te est Barendrecht van de erfgenamen van Dirk Janse Coevoet een perceel land ter grootte van 1 merg en 3 hond, gelegen in het Oude Land van Oost Barendrecht. Hij heeft dit stuk land niet lang in eigendom gehad, want op 12 april 1659 verkoopt hij het weer aan een zekere Hendrik Cornelisse Andeweg, wonende te Carnisse en wel voor een bedrag van f. 600,--. Adriaen Lodewijkse Hordijk vestigt zich ook in West Barendrecht, ja zelfs vlak naast het huis van zijn vader.
Uit het huwelijk van Adriaen Lodewijkse Hordijk en Grietje Ariensdr. werden voor zover bekend 7 kinderen geboren te Barendrecht, wiens namen nog onbekend zijn wegens de reeds eerder genoemde leemte in het doopboek van Barendrecht, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) circa 1700, tr. (1) met Margrieta (Grietje) Ariensd. , dr. van Adriaen Henrikse Outraet. Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder